La data de 24 Noiembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Decizia nr.60/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în complet pentru Dezlegarea unor chestiuni de drept.

În ședința din data de 18 septembrie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constând în “interpretarea dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedură civilă cu privire la posibilitatea executării silite privind un drept de creanță garantat prin contract de ipotecă legal încheiat și care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu”.

Jurispundența națională nu adopta o soluție unitară în această materie, unele instanțe stabilind că în lipsa unui titlu executoriu care să constate creanța garantată prin contractul de ipotecă, acesta din urmă nu poate fi pus el însuși în executare silită. În esență, argumentul care sprijină această opinie derivă din caracterul accesoriu al dreptului de garanție căruia îi dă naștere contractul de ipotecă.

A doua opinie conturată la nivelul jurisprudenței naționale, arată că dreptul de creanță garantat prin contract de ipotecă legal încheiat poate fi realizat pe calea executării silite și în ipoteza în care dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu. Argumentele care au stat la bază au fost existența unei proceduri speciale a executării ipotecii mobiliare, derogatorie dreptului comun, respectiv derogatorie de la dispozițiile art. 663666 din Codul de procedură civilă, procedură care nu prevede și o condiție suplimentară, aceea ca, pe lângă titlul executoriu în temeiul căruia se solicită încuviințarea executării silite (Contractul de ipotecă), să mai existe și un alt titlu executoriu care să constate efectiv creanța.

Înalta Curtea de Casație și Justiție a stabilit că  niciunul din argumentele prezentate succint anterior nu sunt de natură să combată caracterul de titlu executoriu al contractului de ipotecă, caracter ce subzistă independent de împrejurarea că actul din care izvorăște creanța garantată are sau nu un atare caracter.

Astfel, Instanța supremă a stabilit că în interpretarea dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă este posibilă executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu.

Pentru mai multe detalii și informații puteți să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020