CE REPREZINTĂ ÎNCHIRIEREA ÎN SCOP TURISTIC ?

Veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în scopul impozitării și al stabilirii contribuțiilor sociale obligatorii, sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor

CE REPREZINTĂ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA ÎN SCOP TURISTIC?

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Operatorii economici au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura.

CARE ESTE MODUL DE IMPOZITARE?

  1. Obligatoriu pe baza normei anuale de venit pentru închirierea unui număr de camere cuprins între 1 şi 5 camere inclusiv. NOU-Impozitarea pe baza normei de venit se aplică pentru întreg anul fiscal chiar dacă în cursul anului se depăşește numărului de 5 camere de închiriat
  2. Obligatoriu în sistem real, începând cu anul fiscal următor depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal

CARE SUNT OBLIGAȚII FISCALE ÎN CAZUL ÎNCHIRIERII – între 1 şi 5 camere inclusiv şi – peste 5 camere, în anul depăşirii numărului de 5 camere ?

DETERMINAREA IMPOZITULUI

– Prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate/venitului anual, după caz, impozitul fiind final.

CARE ESTE ORGANUL FISCAL COMPETENT ?

Organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

Organul fiscal în raza căruia se află situat imobilul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020