I.C.C.J a decis că doar agenții poliţiei rutiere au competenţa de a solicita proprietarului unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul şi de a aplica sancţiunile contravenţionale.

În data de 19 iunie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat 3 recursuri în interesul legii, pronunțând următoarea soluție, cuprinsă în  Decizia nr.11 în dosarul nr.3/2017: Astfel, a fost admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, […]

C.C.R se pronunță asupra constituționalității Legii pentru completarea O.U.G nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

În data de 7 februarie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate: 1 .  În ceea ce privește obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea O.U.G nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,  obiecție formulată de Guvernul României, Curtea Constituțională a admis-o constatând […]

Nartea - 2020