În data de 19 iunie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat 3 recursuri în interesul legii, pronunțând următoarea soluție, cuprinsă în  Decizia nr.11 în dosarul nr.3/2017:

Astfel, a fost admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă s-a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial .

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020