C.C.R se pronunță cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu prevăzută de vechiul și noul cod penal!

În data de 6 iulie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și ale art.298 din Codul penal. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: –  Art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969: „Încălcarea din culpă, de către un funcționar public, a unei […]

I.C.C.J, în ședința sa din 15.03.2017 a dezlegat trei chestiuni de drept aferente dreptului penal.

În data de 15 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii: Decizia nr.7  în dosarul nr.1/1/2017, prin care […]

Nartea - 2020