În data de 15 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii:

Decizia nr.7  în dosarul nr.1/1/2017, prin care a fost admisă  sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă, în aplicarea dispoziţiilor art.41 alin.1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere ca prim termen al recidivei, pedeapsa stabilită prin cumul, potrivit art.83 din Codul penal din 1969 (art.96 raportat la art.43 din Codul penal) sau pedepsele componente ale pluralităţii de infracţiuni constatate.”

I.C.C.J a statuat că: În aplicarea dispoziţiilor art.41 alin.1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere, ca prim termen al recidivei,  pedeapsa stabilită prin cumul, potrivit art.83 din Codul penal anterior (art.96 raportat la art.43 din Codul penal).

Decizia nr.8  în dosarul nr.129/1/2017, prin care a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă în sensul legii penale, profesorul din învăţământul preuniversitar de stat este funcţionar public în accepţiunea art. 175 alin. 1 lit. b teza a II- a din Codul penal sau în accepţiunea art. 175 alin. 2 din Codul penal”.

I.C.C.J a stabilit că: Profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II- a din Codul penal.

Decizia nr.9  în dosarul nr.71/1/2017 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal ”.

I.C.C.J a stabilit că : Dispoziţiile art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data de  1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter personal.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală .

 SURSA:  Comunicat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa : [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020