I.C.C.J se pronunță cu privire la aplicarea art. 6 Cod penal după liberare condiționată și la art. 2 şi 3 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

În şedinţa din 25 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a pronunţat următoarele soluţii: Decizia nr.13  în dosarul nr.620/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, dezlegând următoarea chestiune de drept: […]

Î.C.C.J dezleagă anumite aspecte de drept ce decurg din Legea nr. 143/2000 și din vechiul Cod penal, raportat la decizia C.C.R nr. 603 din 6 octombrie 2015 .

În şedinţa din 28 februarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarele soluţii:  Decizia nr.3  în dosarul nr.3936/1/2016, prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de […]

Nartea - 2020