În şedinţa din 25 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a pronunţat următoarele soluţii:

Decizia nr.13  în dosarul nr.620/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, dezlegând următoarea chestiune de drept:

„Dacă instituția aplicării legii penale mai favorabile reglementată de art.6 din Codul penal este incidentă sau nu în situația în care legea penală mai favorabilă a intervenit după liberarea condiționată din executarea pedepsei, iar ulterior modificării legislative restul de pedeapsă rămas neexecutat a fost revocat printr-o altă hotărâre de condamnare, rămasă definitivă, prin care nu s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 6 din Codul penal”.

I.C.C.J a stabilit că dispoziţiile art. 6 din Codul penal sunt incidente în ipoteza în care legea penală mai favorabilă a intervenit după liberarea condiţionată a persoanei condamnate, iar ulterior s-a dispus executarea restului de pedeapsă, printr-o nouă hotărâre definitivă de condamnare, prin care instanţa nu s-a pronunţat cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei.

Decizia nr.15  în dosarul nr.635/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a Penală, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea  următoarei chestiuni de drept: „Dacă acţiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracţiunilor prevăzute de art.2 şi 3 din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în concurs ideal sau infracţiunea unică prevăzută de art.3 din aceeaşi lege” şi  a stabilit următoarele:

În interpretarea dispoziţiilor art.2 şi art.3 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, acţiunea unică continuă de transport al drogurilor pe teritoriul unui stat străin şi pe teritoriul României, fără drept, întruneşte atât elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art.2 din Legea nr.143/2000, cât şi elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art.3 din acelaşi act normativ, în concurs formal (ideal).

Ambele decizii sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Comunicat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020