Regulamentul nr. (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.11.2020 tratează problema  notificării sau comunicării în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare. Reglementările acestuia sunt aplicabile începând cu data de 01.07.2022.

Domeniu de aplicare:

Se aplică exclusiv în materie civilă și comercială, fără nicio excepție.

Actele judiciare sunt acele acte care emană de la o instanță de judecată. (citații, hotărâri etc). Actele extrajudiciare sunt actele care nu emană de la o instanță de judecată, dar care pot fi folosite într-un proces (emise de notari publici, executori judecătorești etc).

Regulamentul nu se aplică în cazul comunicării unui act reprezentantului autorizat (avocat) al unei persoane din statul membru.

În regulament sunt prevăzute 6 modalități de transmitere a actelor către destinatar dintre care cele mai folosite sunt:  – prin agențiile de transmitere și primire, folosindu-se formulare standard,

– direct destinatarului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În situația în care se transmit prin  agențiile de transmitere și de primire (care în România sunt instanțele de judecată), agențiile trebuie să se asigure că atât solicitantul, cât și destinatarul cunosc dreptul destinatarului de a refuza comunicarea, dacă actul transmis nu este însoțiț de o traducere în limba pe care destinatarul o cunoaște.

De regulă, conform practicii, pentru primul termen se utilizează agențiile de transmitere/primire, ulterior după ce destinatarul ia cunoștință de proces, actele îi vor fi comunicate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, direct destinatarului.

Regulamentul vine cu noutăți:

  • Potrivit articolului 7, în situația în care nu se cunoaște adresa destinatarului, statul membru în care se presupune că acesta s-ar afla trebuie să acorde asistență în vederea determinării acesteia, într-una dintre modalitățile enumerate;
  • Comunicarea actelor poate fi efectuată direct către destinatar electronic, dacă sunt respectate anumite condiții, prevăzute în art. 19,
  • În cazul comunicării prin agențiile de transmitere/primire, se folosesc anumite formulare standard, atât la transmiterea și confirmarea primirii cererii de comunicare, cât și în cazurile în care cererea de comunicare nu poate fi executată din varii motive. Formularele standard folosite în cadrul procedurii sunt anexate Regulamentului și pot fi completate online pe https://e-justice.europa.eu/.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020