Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, astfel că tot mai multe persoane aleg să închirieze o locuință în detrimentul cumpărării acesteia, fapt care le conferă o mai mare libertate de mișcare.

Contractul de locațiune poate fi definit ca o convenție prin care o parte, denumită locator, se obligă să pună la dispoziția celeilalte părți, numită locatar, folosința unui bun (în cazul unei locuințe bunul fiind imobil) pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul căreia locatarul va achita o chirie (reprezentată în general de o sumă de bani).

Spre deosebire de alte tipuri de contracte, pentru încheierea valabilă a unei închirieri nu este nevoie de forma autentică, Codul civil prevăzând că acesta se consideră încheiat îndată ce părțile au convenit asupra bunului și prețului.

Totuși, același cod civil prevede că un contract de locațiune încheiat prin înscris sub semnătură privată trebuie să fie înregistrat la organele fiscale pentru a constitui titlu executoriu cu privire la plata chiriei. Altfel spus, odată înregistrat la organele fiscale, locatorul se poate adresa direct executorului judecătoresc pentru  a obține plata de către locatar a chiriei neachitate, fără a mai fi nevoie de pronunțarea unei hotărâri judecătorești.

Înregistrarea contractului de închiriere se face la organele fiscale centrale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin depunerea unei cereri alături de o copie a contractului de locațiune.

Prin Ordonanța Guvernului 16/2022 care a adus completări și modificări Codului fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2023 redevine obligatorie înregistrarea la organul fiscal a contractelor de închiriere.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2023 va crește și impozitul pe chirii, respectiv acesta va fi în cuantum de 10% din venitul încasat din chirie, fiind eliminată facilitatea de scutire a impozitului pentru 40% din veniturile încasate. Concret, în prezent un proprietar plătește un impozit de 10% din 60% venituri încasate, urmând ca de anul viitor să plătească 10% din 100% venituri încasate. Acest lucru va duce la o creștere cu 67% a impozitului pe chirie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020