Cum se poate defini paternitatea?

Paternitatea este rudenia de sânge dintre tată și copil.

 

Ce este prezumția de paternitate?

Prin prezumția de paternitate se înțelege că orice copil născut sau conceput în timpul căsătoriei este copilul soțului mamei. Această prezumție are caracter relativ, situația putând fi răsturnată oricând.

 

Ce înțelegem prin tăgada paternității?

Prin acțiunea de tăgadă a paternității se poate răsturna prezumția de paternitate mai sus menționată, în situația în care este imposibil ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Astfel, această acțiune este un mod de a contesta tatăl copilului din acte.

 

Unde se poate tăgădui paternitatea?

Acțiunea poate fi introdusă doar la instanță, neexistând o cale notarială sau administrativă pentru tăgăduirea paternității.

 

Cine poate introduce acțiunea la instanță?

  • tatăl prezumat, sau tutore atunci când acesta este pus sub interdicție;
  • mama
  • pretinsul tată biologic
  • copilul sau moștenitorii
  • orice persoană interesată.

 

Care este termenul în care acțiunea se poate introduce?

Termenele sunt diferite în funcție de persoana care cere tăgăduirea paternității, astfel:

  • în cazul în care mama introduce acțiunea, aceasta are un termen de 3 ani de la data nașterii copilului;
  • în cazul tatălui prezumat, termenul este tot de 3 ani, iar de data aceasta curge de la data când fie a cunoscut că este tatăl prezumat al copilului, fie atunci când a aflat că prezumția nu corespunde realității;
  • pentru tatăl biologic, acțiunea nu se prescrie;
  • pentru copil, acțiunea nu are termen de prescripție.

 

Care sunt efectele admiterii acțiunii?

 

Efectul principal al admiterii acestei acțiuni este schimbarea stării civile a copilului. Astfel, acesta se va schimba din copil din căsătorie, în copil din afara căsătoriei, cu filiația stabilită doar față de mamă.

 

 

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020