Ce este perioada de probă?

Perioada de probă este o perioadă înițială, determinată la începutul contractului de muncă, prin care angajatorul dorește să verifice aptitudinile salariatului.

 

Este perioada de probă obligatorie?

Nu, aceasta nu este obligatorie. Decizia aparține fiecărui angajator.

 

Care este durata perioadei de probă?

Durata acestei perioade depinde de tipul de contract de muncă încheiat, astfel:

  1. În cazul unui contract de muncă încheiat pe o durată nedeterminată, perioada de probă poate fi:

– de cel mult 90 de zile calendaristice, în cazul funcțiilor de execuție;

– și de cel mult 120 de zile calendaristice în cazul funcțiilor de conducere.

– pentru persoanele cu handicap, perioada de probă nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

  1. În cazul contractului de muncă pe o durată determinată, termenii sunt diferiți:

5 zile lucrătoare pentru o perioadă a contractului mai mică de 3 luni;

15 zile lucrătoare pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni;

30 de zile lucrătoare pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

45 de zile lucrătoare pentru salariații ocupând funcții de conducere, dacă durata contractului este mai mare de 6 luni.

Este perioada de probă plătită?

Conform art. 31 din Codul Muncii, „Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiază de toate drepturile si are toate obligațiile prevăzute in legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă.”.

Așadar, angajatului aflat în perioada de probă i se cuvin aceleași drepturi ca oricărui angajat, acest lucru însemnând și că munca salariatului în perioada de probă este obligatoriu plătită.

 

Poate același angajat trece prin mai multe perioade de probă la același loc de muncă?

În principiu, Codul Munci reglementează o singură perioadă de probă.

Există totuși și o excepție, în cazul în care angajatul urmează să ocupe o altă funcție la același angajator, sau urmează să-și desfășoare activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele sau vătămătoare.

 

Este nevoie de preaviz în intervalul perioadei de probă?

Spre deosebire de demisie, în cadrul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta prin simpla notificare scrisă, fie a angajatorului ori a angajatului, fără a mai fi nevoie de vreun termen de preaviz.

 

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020