LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevede în mod expres faptul că: ”Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezetei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil- teren și/sau construcții identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară.”

Articolul anterior citat este destul de clar în ceea ce privește obligația de a avea o autorizație de construire însă, nu de puține ori, cei care au construit fără autorizație au putut obține dreptul de proprietate asupra noilor construcții, având la bază instituția accesiunii imobiliare artificiale.

Eludarea prevederilor legale a luat sfârșit, odată cu decizia nr. 13/2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a statuat faptul că: ”Lipsa autorizației de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum și lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoașterea pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcții realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii.”

Astfel, grație acestei decizii care este obligatorie, cei care au construit fără autorizație de construire nu pot intabula dreptul de proprietate asupra construcției în cartea funciară, fiind în imposibilitate deci, să dispună de bunul respectiv.

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii, ne puteți contacta la:
tel: 0720291919 / 0369718423
e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020