Deși Regulamentul de Protecție al Datelor Personale (GDPR) este în vigoare de mai bine de un an, amenzile aplicate pentru încălcarea acestuia au început timid, dar sigur, să se materializeze.

Din mai 2018 și până în prezent, în România au fost aplicate 4 amenzi contravenționale pentru  cei care nesocotesc prevederile Regulamentului.

Vă reamintim că importanța acestei reglementări la nivel European nu ar trebui ignorată, mai ales în contextul în care sancțiunile pecuniare sunt substanțiale și pot atinge valori de necrezut. GDPR instituie amenzi usturătoare – 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri- pentru nereguli constatate în modul în care colectați, prelucrați, transmiteți și securizați datele cu caracter personal.

Ultima sancțiune aplicată este în cuantum  total de 2500 de euro și se referă la violarea art. 12, 5 (1) litera c, coroborate cu art. 6 din Regulament, operatorul în cauză fiind amendat pentru că nu a putut face dovada realizării informării persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal/imagini prin intermediul sistemului de supraveghere video, pe care o realiza începând din anul 2016, informarea fiind obligatorie conform art. 12 din GDPR.

În speță, Autoritatea Naţională de Supraveghere a aplicat sancțiunea în cuantum de 1000 de euro ca urmare a unor sesizări prin care se semnala faptul că societatea  are instalate sisteme de supraveghere video, fără a efectua informarea legală privind supravegherea video. Totodată, Autoritatea a aplicat o a doua sancțiune, aceluiași operator deoarece acesta a dezvăluit în mod ilegal numele şi CNP-ul salariaţilor, prin afişarea acestor date personale la avizierul propriu.

 

 

Cum pot fi folosite sistemele de supraveghere video în acord cu dispozițiile GDPR?

 

Parlamentul Romaniei a adoptat  legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016. Acest act normativ reglementează doar supravegherea video facută de angajator la locul de muncă, aceasta fiind o situație mai dificil de gestionat.

Potrivit actului normativ, angajatorul poate uzita de mijloace de supraveghere video, în scopul realizării intereselor sale legitime, dar trebuie să prezinte anumite garanții:

  • Interesele sale legitime să fie temeinic justificate și să prevaleze asupra intereselor, drepturilor sau libertăților persoanelor vizate- în acest caz se va apela la principiul proporționalității, enunțat de către Regulament;
  • Trebuie să informeze în mod obligatoriu, explicit și prealabil persoanele vizate;
  • A consultat prealabil sindicatul/ reprezentanții salariaților în legătură cu această măsură;
  • Trebuie să demonstreze ca alte metode mai putin intruzive prin care și-ar fi putut atinge scopul au eșuat și ca singura măsură rămasă este supravegherea video;
  • durata de stocare să nu depășească 30 de zile;

 

În schimb, instalarea camerelor de supraveghere in spațiile publice sau private este reglementată de legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În ambele cazuri, atât în cazul spațiilor publice, cât și al celor private este obligatoriu ca prezența sistemelor de supraveghere video să fie semnalată prin pictograme corespunzătoare și totodată să se efectueze o informare prealabilă a persoanelor vizate, prin cadrul căreia, acestea sunt încunoștiințate cu privire la: scopul pentru care se stochează datele, perimetrul supus acestei măsuri, drepturile acestora și durata de stocare a datelor.

De asemenea, trebuie șă cunoașteți faptul că este interzisa montarea acestor sisteme în spații unde ar putea atenta la intimitatea unei persoane, precum cabine de probă, vestiare, toalete și altele similare.

 

Sunteți operator de date cu caracter personal și vreți să vă protejați afacerea de o eventuală sancțiune?  Pentru a preveni acest risc, aveți posibilitatea de a beneficia de asistența unor persoane avizate, echipa noastră oferind servicii de consultanță în acest domeniu. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0720.291.919.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020