Cu toți știm că veniturile pe care le poți obține din închirierea unui imobil nu sunt deloc de neglijat, astfel încât tot mai mulți români apelează la această modalitate pentru a obține un venit constant.

Însă, locatorii trebuie să cunoască faptul că veniturile astfel obținute sunt impozabile, având obligația legală de a depune declarația unică pentru estimarea acestor venituri. Codul fiscal cataloghează chiriile ca fiind ”venituri din cedarea folosinței bunurilor”, în consecință ele trebuie să fie declarate la organul fiscal prin intermediul declarației unice, care trebuie să fie depusă online în termen de 30 de zile de la data închirierii contractului.

Locatorul plătește astfel o cotă de impozit de 10% din venitul net, din care se scad cheltuielile forfetare ce reprezintă 40% din venitul brut. Cu titlu de exemplu, dacă în calitate de locator obții o chirie lunară în cuantum de 800 de lei, se va scădea din cei 800 de lei 40% care reprezintă cheltuielile forfetare, iar impozitul de 10% se va aplica asupra celor 480 de lei rămași.

Cu titlu de noutate, vă informăm faptul că nu mai există obligativitatea înregistrării contractului de locațiune la organul fiscal însă, conform art. 1798 din Codul civil: ”Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii”.

Dacă totuși doriți înregistrarea contractului de locațiune puteți depune o cerere, însoțită de copia contractului de locațiune, care se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În eventualitatea cazului în care nu declarați veniturile obținute din chirii, riscați să plătiți dobânzi și penalități pentru sumele astfel obținute și nedeclarate. De asemenea, puteți ajunge în situația de a fi condamnat pentru fapte de evaziune fiscală, existând în acest moment jurisprudență în acest sens.

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii, ne puteți contacta la:
tel: 0720291919 / 0369718423
e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020