Ai o construcție mai veche de 3 ani? Iată cum poți să o intabulezi fără autorizație de construire.

Conform Legii 7/2020 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea  în construcții și pentru  modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, au fost introduse câteva modificări cu privre la procedurile legale în cartea funciară, cât și a dobândirii dreptului de proprietate asupra construcțiilor edificate fără autorizație de construire.

Adesea se pune întrebarea ‚,Ce se întamplă dacă am construit fără auotorizație de construire? ’’

Conform articolului 37 alin. (6) din Legea 7/2020 privind ,,autorizarea executării lucrărilor de construcții’’,   în cazul construcțiilor realizate fără autorizație de construire, este necesară eliberarea certificatului de atestare care va fi emis doar pe baza unei expertize tehnice privind respetarea cerințelor tehnice cu privire la calitatea în construcții și încadrarea în reglementările de urbanism. Condiția esențială pentru remedierea situației este ca pentru această construcție să fie împlinit termenul de prescripție de 3 ani (mai exact, construcția să fie ridicată de mai mult de 3 ani).

O să vă expunem în următoarele rânduri pașii pe care trerbuie să îi urmați ca să intrați în legalitate într-un termen rezonabil și pentru a evita eventualele contravenții care pot să apară în cazul nerespectării condițiilor prevăzute de lege. Întregul dosar care trebuie să conțină actele necesare pentru a intra în  legalitate cu o construcție realizată fără autorizație de construire va fi analizat de organele competente.

Primul pas pe care trebuie să îl urmați este să consultați un topometrist care să vă îndrume în obținerea unui plan releveu, care este necesar pentru evaluarea imobilului dumneavoastră. Prin acest plan este realizată documentația tehnică precisă.

Al doilea pas pe care trebuie să îl aveți în vedere este consultarea unui expert în vederea stabilirii stării tehnice a construcției existente cu menționarea că imobilul îndeplinește standardele cerute. Aceasă expertiză este importantă pentru eliberarea certificatului/adeverinței de atestare privind edificarea construcției.

În ultimul rând, după obținerea certificatului de atestare a construcției, topometristul este cel care vă va ajuta să îndepliniți demersurile pentru intabularea în Cartea Funciară, în care sunt incluse toate datele tehnice și juridice ale imobilului.

Concluzionând, următoarele condiții trebuie întrunite:

  • Construcția a fost edificată în urmă cu mai mult de 3 ani;
  • Lipsa autorizației de construire;
  • S-a realizat o expertiză cu privire la respectarea cerințelor legale în domeniul construcțiilor și urbanismului și a rezultat respectarea tuturor cerințelor legale pentru ridicarea construcției.

Dacă instituțiile Statului vor refuza intrarea în legalitate a construcției ridicate fără autorizație de construire, se poate ataca decizia în instanță, prin procedura de contencios administrativ.

Așadar, construcția dumneavoastră poate fi intabulată în Cartea Funciară chiar și în acea situație în care a fost edificată în lipsa unei autorizații de construire, dar au fost totuși îndeplinite condițiile expuse mai sus.

Echipa noastră de avocați vă acordă sprijin atât pentru a evita situațiile în care ați fi sancționat contravențional, cât și pentru a lua legătura cu experții din acest domeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020