Care sunt plafoanele actuale pentru plata în numerar?

În ultimul timp a existat o dezbatere consolidată pe ideea modernizării metodelor de plată prin renunțarea la plata în numerar și introducerea unor noi plafoane. Au existat numeroase discuții despre modificările Legii nr. 296/2023 privind măsurile fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității României pe termen lung si pentru a reduce cazurile de evaziune fiscală, având în vedere că economia României se bazează, într-o destul de mare măsură, pe plata în numerar. Mai exact, s-a dorit modificarea articolului 64 din Legea nr. 296/2023.

 

După mai multe dezbateri care au adus controverse în societatea românească, s-a decis revenirea la plafoanele instituite inițial. În acest sens, pe data de 10 noiembrie 2023, respectiv cu o zi înainte sa intre în vigoare prevederile Legii 296/2023, a fost publicată OUG 98/2023 prin care s-a revenit la vechile limitări pentru tranzacțiile in numerar.

 

Astfel, plafoanele instituite până în prezent se mențin, iar limitările în ceea ce privește plata în numerar vor fi, în continuare, următoarele:

  • Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice (firme, PFA, II, liber-profesioniști etc) nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei;
  • Încasările unei Persoane Juridice de la o altă Persoană Juridică: plafon zilnic de 5.000 lei;
  • Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între Persoanele Juridice și Persoane Fizice (reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări), se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
  • Plățile către magazinele de tipul cash and carry (spre exemplu, Metro), se pot efectua în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
  • Plățile din avansuri spre decontare, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
  • Sunt interzise plățile fragmentate în numerar de la Persoane Juridice către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry;
  • Operațiunile de încasări și plăți Între Persoanele Juridice Și Persoanele Fizice în calitate de asociați/ acționari/ administratori/ persoane fizice/ alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar;
  • Operațiunile de încasări și plăți în numerar între Persoanele Fizice, altele decât operațiunile de încasări și plăți realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României,  efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacție.

Concluzionând, menționăm că nu se va renunța în totalitate la plățile în numerar, urmând ca plafoanele să fie aceleași ca până în prezent, nefiind vorba de o reducere a acestora. Totuși, pentru mai  multe îndrumări și informații din domeniul fiscal, nu ezitați să apelați la echipa noastră de avocați specializați, în vederea programării unei întâlniri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020