Angajatorul străin, din perspectiva legii române, este acela care nu are sediul social, sediul permanent sau reprezentanța în România, însă are salariați care desfășoară activitate în acest stat.

Angajatorii nerezidenți trebuie să știe că, în primul rând, trebuie să își stabilească domiciliul fiscal în România.

Prin Ordinul Nr. 3706/2016 din 27 decembrie 2016 a fost aprobată Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale.

Procedura privește două situații:

  1. Obligația angajatorilor nerezidenți de a achita contribuţiile sociale obligatorii sunt datorate potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte
  2. Obligația angajatorilor nerezidenți de a achita contribuţiile sociale obligatorii care își au sediul în state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială lacare România este parte.

Pentru prima situație, în vederea îndeplinirii obligației de declarare și plată a contribuțiilor sociale, angajatorul are la dispoziție două posibilități.

  1. Încheierea unui acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii cu salariatul său un acord prin care cel din urmă se obligă să declare și să plătească contribuțiile către statul Român.

În această situație, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent saureprezentanţă în România trebuie înregistrate următoarele documente:

a) formularul 020 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal” la organul fiscal unde este arondat cu domiciliul fiscal sau, după caz, formularul 030 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal”;

b) o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii; în lipsa împuternicirii salariatului, angajatorii dețin obligația de a transmite organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii săi.

Ulterior înregistrării, salariatul următoarele obligații:

a) obligația de a depune lunar formularul 112 reprezentând “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

b) obligația de a achita contribuțiile către stat.

c) La încetarea acordului, salariatul va depune o declarație de mențiuni, numărul formularului fiind același ca în cazul înregistrării fiscale, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligațiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii si a contributiilor sociale.

2. În situația în care angajatorul nu au încheiate acorduri cu salariații, aceștia au următoarele obligaţii:

a) înregistrarea fiscală utilizând formularul pentru înregistrare fiscală 015 „Declarațíe de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”;

b) achitarea contribuţiilor sociale datorate, a reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale individuale;

c) depunerea lunare/trimestriale a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

 

În a doua situație, respectiv dacă angajatorul străin este stabilit într-un stat care nu intra sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securitatii sociale, aceștia au următoarele obligații:

a) de a se înregistra fiscal prin depunerea formularului 010 “Declarație de înregistrare fiscală – Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”.

b) depunerea lunară sau trimestrială a formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

c) reținerea și achitarea lunară a contribuțiilor sociale și a impozitului datorat pentru salariile pe care salariații săi le obțin pentru activitățile desfășurate în România.

În cazul în care doriți mai multe informații privind acest subiect vă stăm la dispoziție la cabinetul nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, la telefon +40720291919 sau pe adresa de E-mail [email protected] .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020