Dacă sunteți executat silit de bancă, de un IFN sau creditul este vândut unei societăți recuperatoare de creanță, aveți posibilitatea să stopați executarea silită chiar dacă nu ați formulat contestație de executare în termenul legal de 15 zile.

Singura condiție care trebuie respectată este să invocați existența unor clauze de natură abuzivă în cadrul contestației la executare și în legătură cu contractul de credit pus în executare silită.

Decizia a fost luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) care a hotărât că “Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive”.

Astfel, toți cei care s-au judecat în trecut în cadrul contestațiilor la executare și au primit  soluții de respingere pentru tardivitate pot redeschide dosarele de contestație la executare în urma pronunțării Curții de Justiție a Uniunii Europene. Având în vedere că efectul constatării ca abuzive a unor clauze contractuale este nulitatea absolută, este ILEGAL ca atâția ani de zile, instanțele să facă notă discordantă și să respingă contestațiile la executare ale debitorilor, ca tardive.

Așadar, trebuie reținute următoarele:

  • indiferent că este vorba de un credit încheiat cu un IFN, o bancă sau un recuperator de creanțe, contestația la executare poate fi formulată chiar dacă termenul de 15 zile a trecut;
  • dacă ați formulat o contestație la executare care v-a fost respinsă prin invocarea tardivității, puteți redeschide dosarul;
  • dacă nu ați formulat niciodată o contestație la executare și sunteți executat silit în prezent, puteți contesta executarea.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020