În cazul în care sunteți nevoiți să prezentați într-un stat membru UE un document oficial care a fost emis de către către un alt stat membru trebuie să știți că există reglementări la nivelul Uniunii care au simplificat întregul proces înlîăturând necesitatea aplicării apostilei.

            Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă reprezintă documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).

            Extrasele multilingve se eliberează pentru actele de stare civilă care atestă nașterea, căsătoria sau desesul.

            Avantajul îl reprezintă că extrasele multilingve nu trebuie însoțite de o traducere legalizată și nici nu mai este necesară aplicarea apostilei, acestea putând fi folosite în statele părți ale Convenției fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.

            Astfel, dacă sunteți cetățean român și doriți să vă căsătoriți în Germania, cu un cetățean german, autoritățile din Germania vă vor solicita certificatul de naștere. În aceste condiții, puteți solicita autorităților române eliberarea extrasului multilingv al actului de naștere pentru a-l prezenta în Germania, iar acesta va fi recunoscut fără a fi necesar să fie însoțit de o traducere legalizată sau de aplicarea apostilei.

            Pentru eliberarea extraselor multilingve de stare civilă de către autoritățile din România este necesar ca cererea să se adreseze:

1) Oficiilor de Stare Civilă din cadrul Primăriilor care au în păstrare actul de naștere;

2) Oficiile de Stare Civilă de la locul de domiciliu sau reședință;

3) Misiunile Diplomatice și Oficiile Consulare de carieră ale României; 

             Cererea se poate depune personal de către titular sau de către reprezentanții legali/membrilor de familie/alte persoane îndreptățite sau prin reprezentant convențional în baza unei procuri speciale autentice.

             În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020