Conform Comunicatului de presă din data de 06 mai 2020, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra constituționalității dispoziţiilor art.9, art.14 lit.c1)-f) și art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Dispozițiile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 și care reglementau atât sancțiunea contravențională a amenzii și limitele amenzii, cât și sancțiunile complementare care puteau fi aplicate, au fost declarate neconstituționale.

Mai mult decât atât, Curtea Constituțională a decis că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 care, pe lângă cele arătate mai sus, reglementa și destinația bunurilor confiscate ca sancțiune complementară este neconstituțională, în ansamblul său.

Argumentele care au stat la baza declarării neconstituționalității dispozițiilor legale anterior citate au vizat lipsa accesibilității, clarității, preciziei și previzibilității.

Astfel, deși art. 28 din OUG nr.1/1999 prevede că Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție…., totuși, nu distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contravenţională, astfel încât stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Mai mult, prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 stabilesc în mod nediferențiat pentru toate aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, aceeași sancțiune contravențională principală. În ceea ce privește sancţiunile contravenţionale complementare, deși legea prevede ca acestea se aplică în funcţie de natura şi gravitatea faptei, atâta vreme cât fapta nu este circumscrisă, evident că nu se poate determina nici natura sau gravitatea sa pentru a stabili în mod just sancțiunea complementară aplicabilă.

În concluzie, Curtea a constatat că prevederile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituţie, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție.

Trebuie însă precizat că CCR a arătat că sintagma ”nerespectarea prevederilor art.9 constituie contravenţie” este neconstituțională deoarece nu distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contravenţională.

După cum putem vedea această sintagmă se regăsea atât în forma inițială a art. 28 din OUG 1/1999, cât și în forma modificată prin OUG 34/2020.
Curtea nu a luat în examinare constituționalitatea cuantumului limitelor amenzii contravenționale, ci art.28 în substanța lui. 

Astfel, Curtea a constatat neconstituționalitatea prevederilor art. 28 în ansamblu, iar nu doar a limitelor amenzii, ceea ce înseamnă că ulterior publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, nu se va reveni la forma inițială a art.28 din OUG 1/1999.

În concluzie, OUG 1/1999 este lipsită de articolul care stabilea caracterul contravențional al faptelor și limitele amenzii, drept pentru care în prezent nu mai există temei de drept pentru sancționarea contravențională a cetățenilor.Această măsură este provizorie, respectiv până la momentul punerii în acord a dispozițiilor OUG 1/1999 cu decizia CCR. Decizia CCR este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Totodată, trebuie precizat că decizia de neconstituționalitate nu va avea ca efect restituirea automată a sumelor de bani încasate cu titlu de amendă sau a bunurilor confiscate cu titlu de sancțiune contravențională complementară, ci persoanele vătămate prin aceste măsuri neconstituționale vor trebui să atace în instanță procesele verbale de constatare și sancționare a contravenției prin care s-au luat aceste măsuri.

În articolul nostru precedent am arătat care sunt pașii și ce presupune formularea unei plângeri contravenționale: https://nartea.ro/blog/ati-fost-sanctionat-contraventional-pe-perioada-starii-de-urgenta-aflati-acum-ce-puteti-face/

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020