Criza COVID-19 exercită presiune pe salariați și angajatori, aceștia fiind nevoiți fie să pună în aplicare noi proceduri și practici într-o perioadă foarte scurtă, fie să-și suspende munca și activitățile profesionale. Astfel, în contextul în care nu s-a suspendat contractul individual de muncă angajatorii au obligația să ia măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, în contextul de combatere a COVID-19.

Ca parte a măsurilor de distanțare fizică adoptate în majoritatea statelor membre, lucrătorii sunt încurajați sau obligați să lucreze de acasă dacă natura muncii le permite. Majoritatea lucrătorilor experimentează pentru prima oară ”munca la distanță” și este posibil ca adaptarea să fie deficitară din acest punct de vedere.

Munca la domiciliu este reglementată de Codul Muncii, fiind considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.
În condițiile în care se dorește angajarea unei persoane care să presteze munca la domiciliu, angajatorul are obligația de a încheia un contract individual de muncă în formă scrisă și care va conține pe lângă elementele generale prevăzute de contractele individuale de muncă și următoarele elemente:
1. Precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
2. Programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului.
Cu titlu exemplificative se poate insera o clauză care să prevadă faptul că angajatorul își rezervă dreptul de a efectua controlul activității salariatului, prin vizite la domiciliul acestuia, în fiecare zi de vineri, între orele 8,00 si 10,00.
3. Obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și a produselor finite pe care le realizează.

În situația în care, aveți un contract individual de muncă încheiat deja cu angajatorul, situația este diferită. Astfel, angajatorii pot introduce prin decizie unilaterală munca la domiciliu, prevalându-se de prevederile art. 48 din Codul Muncii: ”Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și condițiile prevăzute de prezentul cod.” De asemenea, se poate încheia un act adițional la contractul de muncă prin care să se modifice locul de muncă atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Trebuie precizat că locul muncii nu este un element care se completează în REVISAL, prin urmare, nici modificarea lui nu atrage raportări în REVISAL. Însă, implementarea unei astfel de decizii modifică tipul contractului individual de muncă, ceea ce atrage efectuarea înregistrărilor corespunzătoare in REVISAL.

Angajații care lucrează la domiciliu se bucură de toate drepturile și obligațiile lucrătorilor prevăzute de Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, iar angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea acestor angajați în toate aspectele legate de muncă, incluzând evaluarea riscurilor, instruirea și informarea, dotarea cu echipamente de muncă și echipamente individuale de protecție, supravegherea sănătății etc.

Ce se întâmplă după încetarea stării de urgență?

Angajatorii pot avea motive întemeiate să ceară întoarcerea la birou a angajaților. De exemplu, în situația în care productivitatea angajaților a scăzut sau dacă constată riscuri de securitate a datelor și informațiilor. Altfel spus, angajatorul poate motiva un interes să ceară reluarea activității la birou, dar trebuie să se și asigure că, la birou, angajații vor avea parte de măsuri de sănătate în muncă adecvate.
Procedura întoarcerii la locul muncă este complicată, iar asta deoarece depinde foarte mult de motivul pentru care societatea angajatoare solicită acest lucru, dar și de condițiile pe care le asigură – aceste două criterii trebuie să fie puse în balanță de către angajator.

Menționăm că de cele mai multe ori angajatorii nu au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă în momentul în care au decis schimbarea locului de muncă a salariaților, sens în care angajatorul care, odată cu terminarea stării de urgență, le cere angajaților să se întoarcă la activitatea de birou le cere, de fapt, să vină la locul de muncă din contract. Astfel, salariații care absentează fără motiv de la serviciu săvârşesc o abatere disciplinară, pentru care pot fi sancționaţi de către angajator.

Biroul nostru se află în Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, însă pe perioada pandamiei de Coronavirus ne puteți contacta la telefon 0720291919 sau prin intermediul e-mail-ului la adresa [email protected], urmând să stabilim împreună detaliile asupra felului în care se va desfășura colaborarea noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020