Pentru susținerea activității companiilor pe perioada crizei cauzate de coronavirus, a fost adoptată de Guvern Ordonanța de Urgență 33/26.03.20220 privind unele măsuri fiscale.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari;
b) 10% pentru contribuabilii mijlocii;
c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic beneficiază de bonificații dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

Bonificațiile se vor aplica și pentru companiile de turism și de alimentație publică, privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit actului normativ aprobat, se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de plată, prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculată potrivit actului normativ aprobat.

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări, în contextul pandemiei de coronavirus, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020