În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre care și Legea nr. 31/1990, în sensul obligativității conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative de către societățile emitente.

Așadar, intrarea în vigoare a acestui act normativ marchează un moment istoric: abrogarea vechilor dispoziții legale ce privesc acțiunile la purtător. În acest fel, odată cu intrarea în vigoare a legii nr. 119/2019, capitalul social al societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni va fi constituit strict din acțiuni nominative. De asemenea, legea interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, iar în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acţiuni nominative.

Noul cadru normativ sancționează aspru societățile ce nu se conformează prevederilor legale. Astfel, neîndeplinirea obligației de conversie din acțiuni la purtător în acțiuni nominative, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și ONCR să solicite instanței dizolvarea societății în cauză.

Mai mult, chiar în lipsă de solicitare expresă, dacă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii nr. 119/2019, acțiunile la purtător nu sunt convertite în acțiuni nominative acestea se anulează de drept, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social.

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii, ne puteți contacta la:
Tel: 0720291919 / 0369718423
E-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020