În 11 iulie 2020 a fost adoptată Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței.

Astfel, principalele modificări aduse de această lege, legislației insolvenței sunt:

  • Se modifică valoarea-prag (cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență), acesta fiind de 50.000 de lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Potrivit vechii reglementări valoarea-prag era de 40.000 de lei.

 

  • Se introduce instrumentul convenției de plată, acesta fiind înțelegerea între debitor și creditor privind stingerea în una sau mai multe tranșe a obligațiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale.

 

  • Nu se vor mai supune suspendării acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii.

 

  • Dacă debitorul nu se conformează planului de reorganizare judiciară sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Această cerere se judecă de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei.

 

  • S-a eliminat prevederea în baza căreia se putea proceda la executarea silită a debitorului pentru datoriile accumulate în timpul procedurii de insolvență, care erau mai vechi de 60 de zile.

 

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020