La data de 11 septembrie a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 196/2020 care impune noi condiții și reguli care trebuie respectate atât de către operatorul/agentul autorizat cu înregistrarea în RNPM, cât și de persoanele care solicită înscrierea în RNPM a unei garanții reale.

Una din cea mai importantă modificare pe care o aduce Legea nr. 196/2020 este cea privind înscirsurile sub semnătură privată care au caracter de titlu executoriu.

Astfel, „articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.„

Așadar, Legea nr. 196/2020 condiționează executarea silită de întocmirea operațiunii prealabile de înscriere în Registru Național de Publicitate Mobiliară a garanției mobiliare, chiar și în cazul înscrisurilor care au caracterul de titlu executoriu, conferit de lege.

În cazul în care ați încheiat un contract de garanție mobiliară  sau urmăriți a perfecta un astfel de contract, vă sfătuim a parcurge și etapa înregistrării garanției în Registrul Național de Publicitate Mobiliară pentru a vă putea recupera pe calea executării silite creanțele datorate.

În eventualitatea în care doriți să procedați la înregistrarea unei garanții mobiliare în RNPM, echipa noastră vă stă la dispoziție, având și calitatea de operator autorizat în acest sens.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020