Ținând cont de publicarea decretului președintelui României pentru declararea stării de urgență, măsurile dispuse prin acesta afectează direct anumite categorii de afaceri ( ex: operatori de transport, organizatorii de evenimente, micile întreprinderi, restaurante) și drept urmare unele obligații ale partenerilor contractuali (ex: furnizori, clienți, locatori ) pot fi periclitate.

Potrivit art. 1270 C.civ., contractul este legea părților, executarea sa fiind obligatorie de către părțile semnatare ale acestuia. În principiu, orice neexecutare a contractului atrage răspunderea contractuală a părții care nu și-a executat obligația, iar pe cale de excepție, art. 1351 alin. (2) din Codul Civil prevede faptul că: ”dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.”

Este inevitabil ca măsurile luate de autorități în contextual răspândirii tot mai rapide a virusului să nu ducă la întârzieri, dificultăți, costuri suplimentare sau chiar imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale.
Astfel, forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil ce trebuie analizat de la caz la caz de către debitorul obligației de executat. Doctrina a stabilit că forța majoră se referă la situații precum evenimente meteorologice extreme, revolte, război, atacuri teroriste sau invazie, acțiuni guvernamentale sau de reglementare, foamete, epidemii și/ sau impunerea unui embargou.

Pentru situația în care un eveniment, în speță Coronavirusul, declanșează un caz de forța majoră, partea care o invocă poate suspenda, amâna sau să fie eliberată de obligațiile sale contractuale, fără a răspunde din punct de vedere contractual.

Important de menționat este faptul că, pentru a opera această clauză nu este suficient să fie doar invocată, deoarece există posibilitatea ca aceasta să fie fost negociată sau limitată la momentul semnării contractului, ci trebuie dovedită.

Pentru a beneficia de efectele forței majore, este esențial ca evenimentul calificat astfel să se fi produs înainte ca obligația, rezultând din contractul încheiat între părţi, să fi devenit exigibilă sau ca debitorul sa fi fost pus în întârziere cu privire la neexecutare.

Pentru a dovedi un caz de forță majoră, partenerii contractuali pot solicita de la Camera de Comerț și Industrie un certificat de forță majoră. Pentru a obține un astfel de certificate ai nevoie de următoarele documente:
• prezentarea evenimentului în detaliu, a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră (ce, cum, care e afectul, care e argumentul juridic)
• cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
• o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
• atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului – în cazul coronavirus te poți duce la Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență;
• notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Trebuie menționat că se plătește și o taxă de 500 de lei pentru a se elibera certificatul de forță majoră în baza căruia poți trimite notificările către partenerii contractuali.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020