La data de 16.03.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.212 Decretul nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Se instituie astfel starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durata de 30 de zile.

Decretul prezidențial prevede măsuri importate și în domeniul justiției pe care le vom expune în cele ce urmează.

În primul rând, activitatea de judecată va continua însă numai în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor care funcționeaza în circumscripția lor teritorială, putand fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență.

Atunci când o parte interesată dintr-o cauză de urgență deosebită se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19 se poate solicita amânarea acesteia. Instanța poate respinge cererea de amânare a judecații în considerarea necesității de a solutiona cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, însă va dispune amânarea pronunțării în vederea depunerii de concluzii scrise.

Judecata celorlalte cauze civile care nu sunt incluse în lista cauzelor urgente se suspendă de drept pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

Tot în ceea ce privește cauzele civile care nu sunt incluse în lista cauzelor urgente, termenele de exercitare a căilor de atac, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

În ceea ce privește activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți, se desfășoară numai cu privire la:

  1. a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
  2. b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
  3. c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

În ceea ce privește procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedura în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu exceptia celor de la alin. (1) lit. c) (mai sus prezentate) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

Termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele arătate mai sus, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Trebuie să înțelegem că întreruperea termenelor de declarare a căilor de atac presupune comunicarea hotărârilor anterior momentului decretării stării de urgență și întreruperea termenului de declarare a căii de atac pe întreaga perioadă a stării de urgență. Termenele de declarare a căilor de atac vor începe să curgă de la data încetării stării de urgență, urmând a avea aceași durată.

O măsură extrem de importantă a fost adoptată și în privința termenelor de prescripție și a celor de decădere. Astfel, prescripțiile și termenele de decădere dacă nu au început să curgă ele nu vor mai începe să curgă pe întreaga durată a stării de urgență, iar în privința celor care au început să curgă anterior, se suspendă pe toată durata stării de urgență, după suspendare urmând ca acestea să își reia cursul, calculându-se se termenul scurs anterior instituirii stării de urgență.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020