Realitatea prezentului context al epidemiei globale este că aceasta afectează întreaga populație în multiple aspecte ale vieții economice și sociale, ale sănătății, ale învățământului, ș.a. 

Unul dintre domeniile afectate de această pandemie, este cel al turismului care era susținut de pachetele de vacanță și de contractele de turism a căror executare este  momentan, cel mult incertă dacă nu imposibilă. 

În această relație contractuală, sunt două mari categorii afectate și anume turiștii/ călătorii – care au vacanțele deja anulate sau planificările viitoare incerte și operatorii de turism (agenții de turism organizatoare, agenții de turism intermediare fie ele virtuale sau cu sedii fizice in toata lumea de incoming sau outgoing, companii de transport aerian/terestru, companii hoteliere, afaceri locale de RBNB, furnizori de diverse servicii in domeniul turistic) a căror activitate este în mare parte,  paralizată temporar, total sau parțial. 

Cum afectează această pandemie efectuarea concediilor/ vacanțelor în prezent dar și cele programate în viitor?

În prezent, efectuarea vacanțelor/concediilor, sub orice formă ce implică deplasarea călătorilor (turiștilor),în țară sau în străinătate, mai exact executarea contractelor de călătorie,  nu mai este posibilă în prezent datorită apariției ”circumstanțelor inevitabile și extraordinare”, definite de art.3 alin. 3 din O.G. nr. 2/2018 ca fiind acele situații care nu pot fi controlate de partea care le invocă și ale căror consecințe nu ar fi putut fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

Având în vedere că această pandemie a afectat atât turiștii cât și operatorii de turism, respectiv atât beneficiarii – turiștii,  cât prestatorii de servicii turistice – operatorii din turism; aceștia pot beneficia de exonerarea de răspundere, invocând existența acestora circumstanțe inevitabile și extraordinare (forța majoră)  care fac imposibilă executarea obligațiilor contractuale. 

– Din punct de vedere al turiștilor

Conform art 13 alin 3 din O.G. nr. 2/2018,  aceștia au dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinatie sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ efectuarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. 

În cazul în care aceste circumstanțe inevitabile și extraordinare au survenit după începerea executării de a pachetului de către călător; în măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea acestuia astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, agenția de turism organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător.

Totodată, turistul se află în imposibilitate de executare din aceleași cauze  ca și agenții de turism, anume închiderea frontierelor de stat ale țării care reprezintă destinația de plecare sau destinația de călătorie, limitarea drastică a libertății de circulație, instituirea unor măsuri de către autorități. Chiar dacă ar fi dispus să călătorească în această perioadă, acesta nu va putea părăsi țara în care se află pentru a ajunge la țara de destinație și nici nu va putea achita diferența de preț.

Din punct de vedere al agențiilor de turism

Conform art. 13 alin 15 lit b, aceștia trebuie să înștiințeze călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului, din cauza imposibilității de executare a contractul ca urmare a unor circumstanțe inevitabile si extraordinare.

Totodată, prevederile legale exonerează agențiile de la plata despăgubirilor pentru daune în cazul aparițiilor unor neconformități  dacă acestea au cauză directă  circumstanțele inevitabile și extraordinare.

Având în vedere măsurile luate de către unele agenții de zbor dar și de către statele afectate și anume: închiderea unor frontiere de stat și limitarea libertății de circulație; executarea contractelor de servicii de turism sunt grav afectate. Peste 150 de țări au adoptat astfel de măsuri, printre care se numără și destinații de călătorie/ vacanță (precum care Maldive, Grecia, Italia, Spania, Franța, Malta, Cipru, Egipt, Tunisia, Turcia, SUA, Tailanda etc), îngreunând prestarea serviciilor de călătorie atât în prezent cât și în viitorul apropiat.

Principala cauză a acestei imposibilități de executare a obligațiilor contractuale este faptul că  activitatea prestatorilor de servicii turistice este de asemenea, paralizată temporar, parțial sau total (companiile de zbor / companiile de transport rutier și companiile hoteliere) iar aceștia nu vor putea executa obligațiile de transport, respectiv cazare și masă ale turiștilor, chiar dacă turiștii, prin ipoteză, ar putea efectua călătoria.

Consecința directă este ca nici agențiile de turism organizatoare și nici agențiile de turism intermediare, nu vor putea respecta obligațiile asumate contractual față de restul operatorilor de servicii turistice și față de turiști (călători):

agențiile de turism organizatoare și agențiile intermediare nu vor mai putea achita diferențele de preț pentru serviciile de turism neachitate integral, în favoarea companiilor de transport și în favoarea companiilor hoteliere

agențiile de turism organizatoare și agențiile intermediare nu vor mai putea presta în favoarea turiștilor – prin intermediul prestatorilor cu care au perfectate contracte – nici serviciile de transport aerian, nici serviciile de cazare și masă la locul de destinație a călătoriei

Un alt factor cauzator este acela că turiștii/călătorii care au perfectate contractele de călătorie în baza cărora ar trebui să plătească anumite diferențe de preț, ar putea invoca  excepția de neexecutare a contractului (și anume remediu juridic care vine în ajutorul unei părți, care odată ce invocă această excepție nu mai este ținută a-și executa obligațiile contractuale în măsura în care demonstrează că nici cealaltă parte nu-și poate executa obligațiile)  și nu ar mai fi ținută la executarea obligației. 

În prezent, multe agenții încearcă să îndemne beneficiarii contractelor să renunțe la servicii, ceea ce va avea însă ca efect acceptarea unilaterala a unei penalități din partea turiștilor a căror servicii turistice nu au fost încă amânate sau anulate expres de Tour-operatori, transportatori, agenții de turism sau de prestatorii de servicii juridice efective. 

Astfel, aparent cu toții (prestatori si beneficiari) ne-am afla într-un cerc vicios din care nu putem să ieșim, însă trebuie să identificăm soluții viabile din punct de vedere economic și juridic, pentru a nu ajunge într-o situație de colaps în turism. 

Ce soluții există din punct de vedere juridic?

În teorie părțile contractante – operatorii de turism și turiștii pot invoca circumstanțe inevitabile și extraordinare (forța majoră) iar turiștii (călătorii) mai pot invoca excepția de neexecutare a contractului pentru a nu realiza plata diferenței e preț. Considerăm totuși că și soluția juridică trebuie să fie una  de așa natură încât să limiteze pierderile financiare pentru ambele părți contractante.

Pornind de la presupunerea că toate sumele încasate de către agențiile de turism au fost deja înaintate înspre companiile de zbor, de transport, companiile hoteliere, ne aflăm într-un circuit ireversibil, care ne limitează posibilitățile de reducere în mod egal a pierderilor financiare pentru ambele părți. 

O binevenită intervenție în acest scenariu ar fi cel al asigurărilor pentru cei care au astfel de polițe și nu este prevăzută excluderea legată de pandemii, care din păcate se regăsește în majoritatea contractelor de asigurare.

 

Restituirea sumelor de bani achitate de către turiști

Din păcate, această soluție nu este una ușor de pun în aplicare și este aproape imposibil de realizat, pe cale amiabilă și într-un interval de timp rezonabil.

Având în vedere că sumele deja achitate de către turiști au intrat deja într-un circuit financiar complex, au fost avansate în vederea serviciilor ce urmau a fi prestate de către agenții ori au fost investite în interesul agențiilor de turism pentru achiziții noi sau personal suplimentar, restituirea lor este aproape imposibilă. 

Realitatea dură este că, multe din aceste noi achiziții s-au realizat în sistem leasing ceea ce implică, din partea operatorilor finali din turism, respectarea unor condiții de finanțare și că niciun operator din turism, indiferent de palierul pe care se situează, nu dispune de lichidități acum la începutul sezonului estival, care era, dimpotrivă, perioada de realizare a investițiilor.

Astfel solicitările de restituire a sumelor de bani achitate de turiști pentru concediile din acest an  ar produce o reacție în lanț – turiști → agenții de turism intermediare → agenții de turism organizatoare → companii de transport aerian/terestru/ → companii hoteliere → societăți de asigurare → furnizori de servicii, echipamente și materiale pentru industria hotelieră – fapt ce ar conduce inevitabil la colapsarea turismului, printr-un lung șir de litigii și falimente ale operatorilor din turism.

Într-o asemenea variantă turiștii (călătorii) nu vor avea nicio prioritate în despăgubiri fiind prioritare alte categorii de persoane: salariații, băncile creditoare, companiile de leasing, etc.

-Renegocierea contractului de turism

Această soluție presupune acceptarea de către turiști (călători) a unor servicii turistice alternative, pentru alte perioade de timp, când nu vor exista circumstanțe inevitabile și extraordinare, nici la locul de plecare și nici la locul de destinație.

Este într-adevăr, o soluție de compromis, printre singurele rezonabile însă pentru ambele părți contractante, fără a presupune pentru vreuna dintre ele  pierderi însemnate din punct de vedere financiar. Această soluție presupune renegocierea cu bună-credință a contractelor privind pachetele de călătorie și ca urmare schimbarea datelor călătoriei și evitând procesul de anulare și de restituire a sumelor de bani achitați. 

Dar aceste negocieri ar fi bine sa se facă cu foarte mare atenție pentru a nu intra în capcanele unor juriști abili care de această dată vor lua în calcul orice impreviziune sau situație similară ce ar putea apărea in viitor! Recomandăm din acest motiv apelarea chiar și pentru servicii aparent clare la consultant specializat atât în domeniul juridic cât și pe cât posibil în domeniul turismului. Avocații si specialiștii noștri sunt în parte specializați si în turism unii dintre aceștia fiind chiar absolvenți de studii turistice (deținând brevete în turism) și cu experiență în domeniul negocierilor și litigiilor pe marginea domeniului turistic și al asigurărilor turistice.

Astfel, turiștii vor avea asigurat concediul în viitor, iar operatorii din turism vor fi la adăpost de  starea de insolvență.

Această soluție de compromis a fost adoptată și de cei mai mari Tour-operatori din lume, unul dintre aceștia fiind TUI, fiind spre exemplu una din companiile care a acordat turiștilor vouchere valorice pentru ca fiecare turist să poată efectua călătoria la o dată ulterioară, în următoarele 12 luni calendaristice.

 

Acest articol a fost redactat în colaborare cu avocații proprii și în baza informațiilor făcute publice de către Tour-operatori, agenții de turism, societăți de asigurare si alți colegi de breaslă.

 Vă dorim tuturor multă sănătate!

 

Biroul nostru se află în Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, însă pe perioada pandamiei de Coronavirus ne puteți contacta la telefon 0720291919 sau prin intermediul e-mail-ului la adresa [email protected], urmând să stabilim împreună detaliile asupra felului în care se va desfășura colaborarea noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020