Oficiul Național al Registrului Comerțului a adus clarificări cu privire la posibilitatea înființării, pe perioada stării de urgență, a persoanelor fizice sau juridice supuse înregistrării în registrul comerțului.

După publicarea Decretului prezidențial nr. 195/2020 care la art.45 prevedea: Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, s-a pus problema dacă, pe perioada stării de urgență, mai este posibilă sau nu înființarea de noi persoane fizice sau juridice supuse obligației înscrierii în registrul comerțului sau este posibilă înregistrarea mențiunilor doar la cele existente deja, anterior instituirii stării de urgență.

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat pe pagina web un comunicat în care aduce clarificări acestei situații, arătând că prin înregistrarea în registrul comerțului se înţelege atât înmatricularea profesionistului şi înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului. Activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului și a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale continuă și în ceea ce privește înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului a profesioniștilor care au această obligație.

Trebuie arătat că noul Decret prezidențial nr. 240/2020 a adus o serie de modificări în ceea ce privește activitatea Oficiilor Registrului Comerțului, astfel încât dorim să le subliniem pe cele mai importante:

  1. Pe durata stării de urgență, dacă anterior publicării Decretului prezidențial nr. 240/2020 înregistrarea mențiunilor și a documentelor se putea face exclusiv prin mijloace electronice, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în prezent se va putea face şi prin corespondenţă, pe suport hârtie, în format letric.
  2. Pe durata stării de urgență, declaraţiile pe propria răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate.
  3. Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrului comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.
  4. Activitatea de asistenţă pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice se derulează prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informaţii din registrul comerţului şi de eliberare de copii şi certificate constatatoare, precum şi activitatea de publicare şi de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvenţă se realizează, prin mijloace electronice, precum şi prin corespondenţă, pe suport hârtie, în format letric.”
  5. Stadiul soluționării cererilor de înregistrare poate fi urmărit la secţiunea ”Stadiu dosar”, de pe portalul de servicii online al ONRC, iar termenul de soluţionare rămâne acelaşi, de 3 zile de la data înregistrării cererii.
  6. Certificatul de înregistrare/documentul care atesta înregistrarea mențiunii și alte documente, după caz, se comunică solicitantului prin poșta electronică sau prin servicii de poștă și curier, în funcție de opțiunea acestuia.

 

Biroul nostru se află în Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, însă pe perioada pandamiei de Coronavirus ne puteți contacta la telefon 0720291919 sau prin intermediul e-mail-ului la adresa [email protected], urmând să stabilim împreună detaliile asupra felului în care se va desfășura colaborarea noastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020