Ce este un proces verbal de contravenție?
Procesul verbal de contravenție este documentul pe care agentul constatator îl eliberează în trafic la constatarea unei nereguli, reglementat de OUG 2/2001.
Conform art.(1) din ordonanță, „Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancțiunii cu amendă se vor stabili limita minimă și maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori.”

Când se poate contesta un proces verbal de contravenție?
Amenda se poate contesta atunci când se consideră că aceasta a fost dată în mod abuziv sau nu reflectă realitatea.

La contestație se analizează:
Legalitatea actului întocmit. Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea poate fi constată și din oficiu.

Conținutul procesului verbal de contravenție. Se va analiza, de asemenea, și conținutul procesului verbal, cu privire la aspectul faptelor și realitatea acestora. Dacă, în urma verificării, între situațiile consemnate și situația reală există mari diferențe, amenda va putea fi anulată. Situația trebuie dovedită de către cel amendat cu dovezi concrete, înscrisuri, martori.

Care este termenul în care se poate contesta un proces verbal de contravenție?
Impotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plangere contravențională. Plângerea se poarte introduce în termen de 15 zile de la data înmanării sau comunicării, așa cum este menționat în art. 31 din OUG 2/2001.
Termenul de 15 zile curge astfel:
– De la semnarea procesului-verbal, în cazul semnării. Acesta va fi momentul luării la cunoștință, de la care începe termenul de 15 zile.
– În situația în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii. Ulterior, comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Unde se contestă amenda?
Procesul-verbal de constatare a contravenției se contestă la judecătoria în a cărei circumscripție s-a săvarșit contravenția.
Contestația va suspenda executarea, pană la soluționarea cauzei.
Dacă în urma contestației soluția este tot una nefavorabilă, şi prin lege nu se prevede altfel, hotărârea care a soluţionat plângerea va mai putea fi atacată numai cu apel.
Un ultim aspect important de care trebuie să țină cont persoanele care săvârșesc o abatere contravențională, este faptul că pot achita jumătate din minimul amenzi, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020