În Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021 a apărut Ordinul nr. 585/2021 care modifică modelul-cadru al contractelor de muncă.

Care sunt modificări legislative ce se reflectă la nivelul contractului individual de muncă?
O primă modificare se referă la faptul că angajatorii au obligația să informeze salariații cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrativ privat.

Ce este fondul de pensii administrativ privat?Pilonul II de pensii, administrat privat, este obligatoriu pentru persoanele în vârstă de până la 35 de ani care este angajata și/sau virează CAS-ul (contribuție asigurări sociale) către stat și opțională pentru persoanele care au între 35 și 45 de ani și vine in completarea pensiei de stat.
Acest pilon de pensii este extrem de important pentru a economisi bani de-a lungul carierei, precum și pentru a suplimenta veniturile în momentul pensionarii.
Cuantumul contribuției pentru Pilonul II de pensie este de 3,75% din salariul brut.
Menționăm că obligația de a informa salariații cu privire la aderarea unui fond de pensii administrativ privt se aplică doar persoanelor în vârsta de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

O altă modificare rezidă în faptul că atribuțiile funcției vor fi prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]. Menționăm că una dintre specializările de bază ale cabinetului nostru este dreptul muncii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020