În ce constă deschiderea succesiunii?
Deschiderea succesiunii este marcată de momentul morții autorului moștenirii. Succesiunea sau moștenirea, se deschide la ultimul domiciliu al decedatului.
Moștenirea este de 2 feluri și anume:
legală, când persoanele chemate la moștenire au un drept născut din lege, în urma rudeniei lor cu defunctul
– testamentară, atunci când bunurile se transmit în baza voinței decedatului unor persoane alese de acesta

Ce semnifică dezbaterea succesiunii?
Dezbaterea succesiunii nu trebuie confundată cu deschiderea ei. În timp ce deschiderea succesiunii se face în mod automat la moartea defunctului, dezbaterea se declanșează odată cu depunerea cererii de dezbatere a succesiunii la notarul public competent.
Dezbaterea este, așadar, procedura juridică prin care se stabilesc moștenitorii îndreptățiți să vină la moștenire și care sunt bunurile care intră în masa moștenirii.

Cine poate cere dezbaterea succesiunii?
Dezbaterea succesiunii se poate cere de orice persoană interesată. De moștenitorii legali, de un legatar care a primit vocație la moștenire printr-un testament sau chiar și de un creditor al defunctului.

Cum se acceptă o succesiune?
Acceptarea moștenirii poate fi făcută în mod expres, printr-o declarație notarială, sau în mod tacit, prin fapte din care rezultă în mod clar intenția persoanei de a accepta moștenirea.
Legea a prevazut un termen de opțiune succesorală de 1 an, în care moștenitorii pot opta pentru a accepta expres sau a renunța expres la moștenire.

Unde se dezbate succesiunea?
De regulă, succesiunea se dezbate la notarul public din circumscripția judecătoriei unde persoana decedată a avut ultimul domiciliu. Însă, dacă moștenitorii nu se înteleg sau o parte dintre aceștia nu se prezintă, notarul va suspenda procedura succesorală, urmând ca moștenitorii să-și soluționeze conflictele pe cale judecătorească.

Care este procedura?
Notarul public cere administrarea probelor de către moștenitori. Probele pot fi:
-certificatul de deces;
-actele de stare civilă;
-acte de proprietate și alte acte cerute de lege;
-acte care fac dovada relației de rudenie între moștenitori și defunct;
Notarul public va verifica declarațiile de acceptare sau renunțare a moștenirii și va face o evidență a tuturor bunurilor lăsate prin testament sau donație.
Ulterior, notarul public va elibera un certificat de moștenitor, acest document făcând dovada calității de moștenitor a persoanei în numele căreia se eliberează.
Totodată, certificatul de moștenitor atestă cine sunt cei care au calitatea de moștenitorii; care sunt cotele pe care aceștia le moștenesc de la defunct și din ce este compusă masa succesoarală.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020