Având în vedere noile reglementări aduse de OUG 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, natural, angajatorii și angajații deopotrivă au început să-și pună următoarea întrebare:

,, Cum se vor calcula contribuțiile C.A.S. și C.A.S.S. în funcție de noile reglementări legislative? “. Punctul 68, art. 1 cuprins în ordonanță vine ca răspuns la întrebare:

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea reducerii cotei cu 3,75 puncte procentuale, reducere de cotă aplicabilă doar în domeniul construcțiilor și în sectorul agricol, asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Prevederile  nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:
a)sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b)sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
c)sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
d)au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e)realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

În situația în care contribuția de asigurări sociale calculată conform legii este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită, diferența se suportă de către angajator în numele angajatului său.

 

BIBLIOGRAFIE:
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015),             https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/256327
ORDONANȚĂ nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257589

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020