Schimbarea modului de impozitare a veniturilor ce se obțin din vânzarea caselor și a terenurilor este prevăzută de O.U.G nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Alineatul (1) al articolului 111 din Codul fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

Prin urmare, la vânzarea construcțiilor și a terenurilor aferente acestora și la vânzarea terenurilor fără construcții, contribuabilii vor datora un impozit unic de 3% din venitul impozabil. La stabilirea venitului impozabil se va deduce din valoarea tranzacției suma neimpozabilă de 450.000 de lei. Dacă tranzacția nu va depăși 450.000 de lei, aceasta va fi scutită de impozitul datorat statului.

Așa cum se arată în preambulul actului normativ recent publicat în vigoare, schimbarea modului de impozitare a fost decisă de către Guvern pentru a încuraja vânzarea caselor și terenurilor, astfel încât să fie stimulată industria de construcții, îndeosebi cea a construirii de locuințe și prin urmare reducerea migrației forței de muncă în străinătate.

Prin același act normativ care a adus modificări mai multor articole din Codul fiscal și care vizează distincte consecințe juridice cu privire la raporturile dintre contribuabili și bugetele de stat, se mai dorește de asemenea:

  • Implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, , asumate pentru primul trimestru al anului 2017, cu aplicare de la 1 februarie 2017;
  • Susţinerea mediului de afaceri prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării activităţilor de inovare, cercetare şi dezvoltare în vederea creării de locuri de muncă bine plătite, încurajarea capitalului autohton, atragerea investiţiilor străine directe, investirea în infrastructură şi în fabrici noi .
  • Eliminarea inechităţilor privind plata contribuţiilor în procente egale, pentru toţi salariaţii din România, prin renunţarea la actualele plafoane privind contribuţiile de asigurări sociale şi contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, astfel încât toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale în societate;
  • Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru salariaţii sezonieri cu contract individual de muncă. Totodată, prin efectele sale, măsura recent adoptată dă eficienţă obiectivelor urmărite prin adoptarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi prin antrenarea de capital uman specializat.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020