La data de 23 noiembrie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu următorul cuprins: „(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: c)[…] la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III[…]” .

În urma soluționării acestei excepții, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, și a constatat că aceste dispoziții sunt neconstituționale, contravenind prevederilor art.41 din Constituție, referitoare la dreptul la muncă, întrucât nu lasă la aprecierea părților raportului de muncă continuarea acestuia, ci instituie o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, independent de voința părților.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa de e-mail: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020