Potrivit HG 935 din 13 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie a crescut de la 2.080 de lei la 2.230 de lei, de la 1 ianuarie 2020, majorarea fiind una semnificativă, respectiv de 7,2%. Astfel, având în vedere salariul brut stabilit, un angajat va primi un salariu net în cuantum de 1346 lei, respectiv cu 83 de lei mai mult decât în anul precedent.

Trebuie precizat însă, că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește fără a include sporuri și alde adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,32 lei/oră.
Prin excepție, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul de bază minim brut pe țară, fără a include sporuri și alte adaosuri, se menține suma de 2350 lei lunar.

Majorarea salariului are efecte majore asupra angajatorilor deoarece se va majora și contribuția asiguratorie pentru muncă. Totodată, aceștia trebuia să redacteze acte adiționale la contractele de muncă până la data de 31 decembrie 2019, urmând ca raportarea în Revisal a actelor adiționale să fie efectuată până în data de 31 ianuarie 2020.

Mai mult decât atât, conform art. 8, alin. 2, din Legea intershipului nr. 176, cuantumul indemnizaţiei pentru internship este egal cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată. Astfel, și cuantumul acestei indemnizații se va majora, urmând ca internii să fie plătiți cu cel puțin 1.115 lei pe lună, suma fiind impozabilă.
De asemenea, zilierii trebuie să fie remunerați mai bine, ținând cont că plata pe oră pentru un zilier este cel puțin egală cu venitul pe oră al unui angajat full-time plătit cu salariul minim pe economie.

Această majorare a salariului are efecte pozitive asupra stimulării ocupării locurilor de muncă, precum și asupra combaterii muncii la negru.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020