Răspândirea cu repeziciune a virusului COVID-19 reprezintă o urgență severă de sănătate publică, fiind de asemenea și un șoc major atât pentru economiile globale, cât și pentru economia națională care este foarte des încercată. Pentru a veni în ajutorul IMM-urilor care se confruntă cu o lipsă majoră de lichidități, statul român a adoptat o serie de instrumente menite să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic.
În cele ce urmează vă vom prezenta pricipalele facilități fiscale ce au rolul de a proteja și susține IMM-urile:

1. Ajutor de stat pentru IMM. Prin programul IMM INVEST se pot acorda credite/linii de credit rambursabile, garantate de stat în proporție de 80%, plafonate la 5.000.000 lei pentru capital de lucru și, respectiv, 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Dobânda datorată pentru aceste credite este subvenționată în proporție de 100% de către Ministerul Finanțelor Publice. Subvenția poate fi acordată, pentru creditele acordate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență 29/2020, până la data de 31 martie 2021, cu posibilitate de prelungire prin lege.
În cazul în care beneficiarul creditului înregistrează obligații fiscale restante, acesta are obligația de a le achita din creditul primit.

Totodată, se acordă una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, de maximum 90%, pentru microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;
Durata maxima a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru (putând fi prelungite cu maxim 36 de luni).

2. Amânare la plata taxelor și impozitelor locale. Termenul de plată a impozitului pe clădiri și teren, respectiv pe mijloace de transport s-a prorogat de la data de 31 martie până la data de 30 iunie 2020.

3. Amânare la plata chiriei și  a utilităților. Pe durata stării de urgentă IMM-urile care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor autorităților publice competente și dețin certificatul de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităti- electricitate, apă, gaze naturale, telefonie și internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și sediu secundar;

4. Neexecutarea contractului. În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la punctul 3, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. Forța majoră se prezumă, în cazul IMM-urilor, prin prezentarea certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

5. Amânarea plăților aferente unor împrumuturi acordate de MFP. Ratele și dobânzile aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale se pot amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență 29/2020 înregistrează restanțe la plată.

6. Amânare de facto a termenelor de plată. Nu se datorează accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) pentru obligațiile fiscale scadente după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență 29/2020 ( 21 martie 2020) și neachitate până la expirarea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

7. Suspendarea executării silite. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

8. Restructurarea obligațiilor fiscale. Termenul în care se poate depune notificarea privind intenția de restructurare s-a prorogat până la 31.07.2020, iar solicitarea de restructurare se poate depune până la 30.10.2020.

9. Declararea beneficiarului real. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu un termen de 3 luni de la data încetării stării de urgență.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020