Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor  putea beneficia de îngrijire și la domiciliul unui asistent personal profesionist, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 548/2017 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist, act ce  a intrat în vigoare, odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 10 august 2017.

Deși legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevedea încă de la intrarea sa în vigoare existența  unui astfel de asistent personal, reglementarea concretă pentru modul în care cei interesați  ar putea însuși o astfel de profesie de asistent profesionist pentru persoanele cu handicap lipsea cu desăvârșire.

Actul adoptat se adresează următoarelor categorii de persoane:

  • adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit;
  • cel care nu realizează venituri ;
  • cel care realizează venituri  sub nivelul salariului mediu pe economie ;

Actul normativ amintit prevede că: “Acordarea  de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist  reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării” .

Pentru a beneficia de serviciile asistentului personal profesionist, adultul cu handicap grav/accentuat ori reprezentantul său legal trebuie să facă o cerere către serviciul public de asistență socială din subordinea autorității administrației publice locale în a cărei rază are domiciliul/reședința cel cu handicap, iar  cei care se află în centre rezidențiale o vor adresa conducerii instituției respective.

Nu în ultimul rând, H.G nr. 548/2017 mai prevede și faptul că: “Asistentul maternal care are în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta să devină asistent personal profesionist pentru copilul devenit tânăr. Opțiunea se poate exprima cu cel puțin 30 de zile înainte  de  încetarea  măsurii de protecție specială (…) cu condiția ca în termen de cel mult 6 luni de la exprimarea opțiunii să urmeze cursurile de calificare sau etapele procesului de  evaluare și certificare a competențelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, după caz, cu certificat de competențe profesionale”.

Pentru a putea produce efectele juridice preconizate, actul juridic publicat mai are nevoie de norme de aplicare, ce vor fi adoptate  la 30 de zile, urmând ca profesia amintită să devină cu adevărat o opțiune viabilă.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected]!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020