Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior a fost publicată în 08.08.2017 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544.

Prevederile din lege referitoare la angajarea stagiarilor au intrat deja în vigoare, pe 14 iulie 2017, însă nu și cele referitoare la contractele de ucenicie, care vor intra în vigoare abia în 10.08.2017.

Angajatorilor li se va acorda,  ulterior intrării în vigoare în 10 august, la cerere, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de euro/lună), iar pentru fiecare stagiar angajat se vor primi câte 1.350 lei/lună (echivalentul a 300 de euro/lună), urmând ca banii să fie acordați pe toată perioada derulării contractului de ucenicie/ de stagiu.

Nu în ultimul rând, în legea recent publicată în Monitorul Oficial se prevede că  acele contracte  de ucenicie și stagiu care sunt încheiate la data intrării în vigoare a actului normativ, își produc în continuare efectele în același fel, nefiind afectate de noile prevederi.

De asemenea,  de interes este și modificarea duratei minime a contractului de ucenicie, urmând ca în funcție de nivelul de calificare pentru care se face perioada de ucenicie, contractele  să nu poată avea o durată inferioară celei de:

12 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2 ;

24 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3 ;

36 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

În prezent, durata minimă a contractelor de ucenicie se raportează tot la un nivel de calificare, însă calificările luate în calcul sunt pentru nivelul 1 (minim 12 luni), pentru nivelul 2 (minim 24 de luni) și pentru nivelul 3 (minim 36 de luni). Actul normativ anterior menționat propune ca ucenicia la locul de muncă să se facă  începând din 10 august pentru nivelurile de calificare 2,3 și 4.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected]!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020