H.G nr. 965/2016 aduce modificări Regulamentului privind punerea în aplicarea a Codului Rutier, respectiv H.G nr. 1391/2006, în ceea ce privește ridicarea vehiculelor așa cum vom preciza rândurile ce urmează. Prin urmare, noul regulament pentru ridicarea  vehiculelor are următorul conținut:

Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. De asemenea, nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002,  care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Ridicarea se dispune în următoarele situații în care staționarea voluntară este interzisă:

  • în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
  • în zona de acțiune a indicatorului de staționare interzisă și a marcajului de interzicere a staționării;
  • pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;
  • în dreptul căilor de acces ale proprietăților alăturate drumurilor publice;
  • în pante și în rampe;
  • în locul unde este indicatorul de staționare alternantă (în altă zi sau perioadă decât cea permisă) sau indicatorul de zonă de staționare cu durată limitată (peste durata stabilită).

Ridicarea vehiculului se va dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare. Aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii :

a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;

b) gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;

e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

Dispoziţia de ridicare se va încheia în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului. Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat. Transportul nu se  va mai executa dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

Depozitarea se va face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administraţiei publice locale. Administratorul drumului public sau, după caz, administraţia publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, în condiţiile prevăzute de lege.

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.

De asemenea important de menționat este faptul că  programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. 

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020