În şedinţa din 13 ianuarie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluţionat sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată Decizia nr.1  în dosarul nr.4039/1/2015 după cum urmează :

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 4039/1/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate”:

I.C.C.J a stabilit că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor O.U.G nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare, nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 Cod penal.

Decizia este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) Cod procedură penală, respectiv începând de astăzi, 23.02.2016 .  Sumarizand, I.C.C.J a apreciat că : (…) Întreprinderea individuală constituie o formă de activitate economică organizată în condițiile legii de persoa fizică titulară, iar nu o entitate de sine stătătoare, capabilă a dobândi drepturi și obligații proprii în condițiile prevăzute de art. 188 din Codul civil. Nefiind o persoană juridică, acest tip de întreprindere nu poate răspunde penal în condițiile prevăzute de art. 135 din Codul penal

SURSA:  Comunicat  Biroul de Informare şi Relaţii  Publice- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa : [email protected] .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020