Dacă în articolul anterior am arătat ce trebuie să facă angajatorii dacă doresc să aplice pentru munca la domiciliu, în acest articol vom expune modificările/adaptările pe care angajatorii trebuie să le ia în calcul, în ceea ce privește documentele încheiate de aceștia. Astfel, în contextul actual necesitatea adaptării documentelor de dreptul muncii este evidentă, astfel încât vă propunem o serie de prevederi care pot fi inserate în aceste documente.

Fără doar și poate fișa postului, alături de regulamentul intern, reprezintă unul dintre documentele cele mai flexibile în stabilirea, derularea și încetarea raporturilor de muncă. Aceste două documente sunt purtătoarele autorității angajatorului, ca organizator al activității salariaților și pot fi instrumente extrem de eficiente care conduc la atingerea obiectivelor întreprinderii. Aceasta nu intră în categoria documentelor ce trebuie depuse în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, dar trebuie prezentată de angajator la solicitarea inspectorului de muncă.

Cu privire la fișa postului menționăm că aceasta este un document care precizează sarcinile și responsabilitățile ce-i revin titularului postului, condițiile în care urmează să-ți desfășori activitatea, standardele de performanță, modalitatea de recompensare, precum și caracteristicile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerințelor postului.
Cu titlu exemplificativ se pot insera clauze privitoare la programul de lucru care poate varia, spre deosebire de munca desfășurată fizic la sediul angajatorului care are un program prestabilit. De asemenea, se pot introduce responsabilități noi în vederea limitării la minimum a expunerii la COVID-19.
Menționăm că în contextual modificării fișei postului, salariatul trebuie să fie anunțat în prealabil, deoarece acest document trebuie să poarte semnătura ambelor părți, iar nu doar a angajatorului.
Așadar, fișa postului este un document a cărui importanță nu trebuie minimalizată pentru că are valoare juridică și poate fi folosit în instanță, dacă prevederile pe care le conține nu sunt respectate de una dintre părți. Actul nu poate fi întocmit decât în anumite condiții și este obligatoriu, nu o decizie aleatorie a angajatorului.

Cu privire la Regulamentul Intern este recomandabilă revizuirea acestuia și a politicilor de asigurare a securității și sănătății în muncă, pentru a stabili obligațiile concrete ale părților în astfel de situații și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare.

În concluzie, în urma pandemiei de COVID-19, majoritatea statelor au instituit o serie de măsuri de combatere a răspândirii bolii, inclusiv măsuri care au afectat locurile de muncă, exercitând o presiune pe salariați, cât și pe angajatori care trebuie să ia măsuri benefice atât pentru ei, cât și pentru angajați, într-un termen optim.
Cabinetul nostru de avocatură vă stă la dispoziție în ceea ce privește adaptarea documentelor specific dreptului muncii în contextul actual, putând să ne contactați la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020