Criza COVID-19 a exercitat și exercită în continuare presiune pe salariați și angajatori, aceștia din urmă au fost nevoiți să opteze pentru munca la domiciliu care poate genera o serie de dezavantaje deoarece de cele mai multe ori, productivitatea salariaților a scăzut. Astfel, după încetarea stării de urgență tot mai mulți angajatorii își vor relua activitatea, însă cu respectarea unor reguli de organizare și desfășurare a activității.

Regulile de desfășurare a activității sunt stabilite prin regulamentul intern cu condiția ca acesta să corespundă prevederilor legale, ordinii publice și bunelor moravuri. Menționăm că acesta este un act de preventive, de stabilire a regulilor într-un anumit colectiv, nefiind un instrument preponderent punitiv.
Conform prevederilor art.241 din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, întocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților fiind doar consultați.
Concret, acesta trebuie să conțină precizări referitoare la ce fel de acțiuni sau fapte trebuie să se execute și, respectiv, să nu se execute, să fie interzise.
Potrivit art.242 din Codul muncii, Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligațiile angajatorului și ale salariatilor;
d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare și sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalitatile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariaților.
Menționăm că în cazul în care intervine o modificare în conținutul regulamentului intern, modificarea se aduce la cunostința salariatilor prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștintării acestora.

• Ce reguli pot fi adoptate privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității, în cazul desfășurării activității în birouri deschise?

Cu titlu de exemplu vă prezentăm câteva clauze care pot fi inserate în regulamentul intern al unei societăți în care angajații își desfășoară activitatea în birouri deschise.

1. Angajații sunt obligați să poarte măștile de protecție puse la dispoziție de angajator, măști ce trebuie să acopere corespunzător atât gura, cât și nasul;
2. În cazul în care salariatul prezintă simptomatologie de infecție respiratorie trebuie să se izoleze la domiciliu pentru a evita răspândirea virusului. De asemenea, izolarea la domiciliu este indicată și în cazul în care salariatul a venit în cocntact cu un caz suspect sau confirmat de Covid-19;
3. Angajații sunt încurajați să se spele cât mai des pe mâini, precum și să evite atingerea feței cu mâinile neigienizate.
4. Angajatorul poate decala programul de muncă pentru a se evita aglomerările la intrare/incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în unitate;
5. Angajatorul va asigura o distanță de minimum 1,5 m între angajați care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate; Pentru birourile orientate față-față se va asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic.
6. Se va proceda la dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
7. În ceea ce privește acordarea pauzelor de masă, aceasta se va face eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 m;
8. Se va proceda la aerisirea periodică a încăperilor, iar în cazul încăperilor climatizate cu recilcularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână și se va efectua dezinfecția instalaței de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

Cabinetul nostru de avocatură vă stă la dispoziție în ceea ce privește adaptarea documentelor specific dreptului muncii în contextul actual, putând să ne contactați la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020