Ce este contractul de întreținere?

Este o înțelegere între două părți, întreținătorul și întreținutul, prin care ambele doresc să își obțină un beneficiu. Întreținătorul se obligă să aibă grijă de întreținut iar, la rândul lui, întreținutul se obligă să-i transmită primului menționat un drept asupra unui bun mobil sau imobil.

 

Ce se înțelege prin întreținere?

Întinderea întreținerii poate fi stabilită de părți prin contractul încheiat. Dacă părțile nu stabilesc, prin întreținere se va înțelege totalitatea nevoilor aferente traiului zilnic al întreținutului.

Ca exemplu, intră în obligațiile întreținătorului: hrana, ajutorul la treburile casnice, îmbrăcămintea, plata facturilor necesare etc.- iar după moartea întreținutului, să-l înmormânteze.

 

Care e durata contractului de întreținere?

De regulă, dacă părțile nu prevăd în contractual lor durata întreținerii, acesta se încheie pe toată durata vieții întreținutului.

 

De ce un astfel de contract e important?

Prin contractul de întreținere părțile își procură fiecare câte un beneficiu.

În ceea ce privește întreținătorul, acesta primește, în schimbul prestațiilor sale un bun, mobil sau imobil.

Întreținuții, de regulă, sunt persoane bătrâne sau alte persoane în imposibilitatea de a se îngriji singuri, care, fie nu au o familie care să le asigure întreținerea, fie doresc o altă persoană aleasă. Contractul de întreținere este foarte important pentru ei pentru că, prin acesta, ei își asigură traiul pentru restul vieții ori până în momentul dorit.

 

Unde se încheie un contract de întreținere?

Contractul se încheie în formă autentică, la notarul public, sancţiunea neîndeplinirii cerinței fiind nulitatea absolută.

 

Cum se încheie un contract de întreținere?

Încheierea contractului se face, cum am menționat și mai sus, la notarul public.

Documentele necesare pentru încheierea contractului sunt:

  • actele de identitate ale părților;
  • certificatul de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care a fost încheiată;
  • în cazul în care una dintre părţi este reprezentată prin mandatar, procura în original;
  • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei, în cazul transmiterii unui bun imobil;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil;
  • certificatul de atestare fiscală din care să reiasă că toate taxele în legătură cu bunul imobil sunt achitate la zi de către proprietar.

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]. Menționăm că una dintre specializările de bază ale cabinetului nostru este dreptul muncii.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020