În Monitorul Oficial nr. 40 din 13.01.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210 din 13 Ianuarie 2017, privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui  ANAF nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“.

Prin urmare, începând cu 1 februarie 2017, Formularul 088 – „Declarația pe proprie răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”- se va abroga iar contribuabilii eligibili nu vor mai avea obligația de a depune acest formular.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020