În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84/04.02.2016, a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr.895/17.12.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă.

  • În 17 decembrie 2015, Plenul Curții Constituționale legal învestit a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.29 din Legea nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. Curtea, având în vedere art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a constatat că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie reglementarea corespondentă din actul de bază, şi anume art. 665 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. Soluţia legislativă cuprinsă în această dispoziţie, în urma republicării Legii nr.134/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.247 din 10 aprilie 2015, a fost preluată în art.666, text asupra căruia Curtea s-a pronunţat prin prezenta decizie. Art.666 priveşte, în esenţă, încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc.
  • În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.666 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale. Curtea a stabilit că acestea contravin prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(4), prin prisma exercitării de către executorii judecătoreşti a unei activităţi specifice instanţelor judecătoreşti, precum şi ale art.21 alin.(3) şi art.124, prin prisma faptului că declanşarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, iar, în acest fel, pe de o parte, exigenţele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparţialităţii şi independenţei autorităţii, nu sunt respectate, iar, pe de altă parte, înfăptuirea justiţiei este „delegată” executorului judecătoresc.
  • De asemenea, Curtea a reţinut încălcarea art.147 alin.(4) din Constituţie, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curţii Constituţionale nr.458 din 31 martie 2009, ignorând exigenţele constituţionale stabilite prin aceasta.

Având în vedere publicarea deciziei în Monitorul Oficial din 04.02.2016, aceasta va produce efectele din dispozitiv, astfel încât încuviinţarea executării silite va reveni instanţei de judecată!

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected], iar specialiştii noştri vă vor sprijini în găsirea unei soluţii în ceea priveşte efectele deciziei cu privire la executările silite în curs la data publicării ori în ceea ce priveşte contestaţiile la executare (îndreptate împotriva unei executări silite încuviinţate de către executorul judecătoresc) şi în cadrul căreia s-a invocat aceeaşi excepţie !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020