În data de 04.08.2017, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgență privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanța reglementează restituirea pe cale administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. Această ordonanță va fi publicată în Monitorul Oficial, urmând a-și produce efectele juridice dorite.

Restituirea sumelor se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr.207/2015, astfel:

  • pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2018;
  • pentru  timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018- 31 martie 2019.

Beneficiarii acestei ordonante vor fi contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2008, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012, si timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, care nu au beneficiat de restituire pana la intrarea în vigoare a acestei ordonante de urgenta  si care vor solicita in scris, organului central fiscal competent, pana la  data 31 august 2018, sub sancțiunea decăderii, restituirea sumelor achitate și a dobânzilor aferente acestora, datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii.

Nivelul dobanzii va fi cel prevazut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala iar modelul cererii va fi aprobat, prin ordin comun, de Ministerul Mediului si Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, iar normele metodologice de aplicare, in termen de 60 de zile.

Actul normativ a avut  în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene dar și evitarea posibilei declansări a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020