Într-o perioadă de maximum 15 zile începând cu ziua încheierii actului constitutiv al societății nou formate, membrii fondatorii, administratorii, membrii directoratului, membrii  consiliului de supraveghere ori un împuternicit vor putea solicita înmatricularea societății în registrul comerțului în a cărui circumscripție teritorială își va avea sediul societatea.

Persoanele care au obligația de a înregistra noua societate, răspund în solidar pentru prejudiciile cauzate în urma neexecutării obligației.

Fiecare cerere de înmatriculare va fi depusă împreună cu următoarele acte:

  1. actul constitutiv al societății
  2. o dovadă care să ateste efectuarea vărsămintelor conform condițiilor actului constitutiv, cu titlu de excepție cazul societăților cu răspundere limitată;
  3. document care să ateste sediul declarat și disponibilitatea firmei;
  4. în cazul bunurilor în natură vărsate la constituire, actele care visează proprietatea, în eventualitatea în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor care grevează bunurile;
  5. actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul și numele societății, aprobate de asociați;
  6. declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori și, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, a primilor cenzori,  prin care își asumă că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
  7. orice alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii.

 

 

 

Bibliografie:

  1. Legea 31/1990;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020