Luând în calcul împrejurările apărute ca urmare a creșterii prețului la energie electrică și gaze naturale, la nivel național, dar și internațional si rezultatele provocate de aceste scumpiri, este importantă implementarea unei măsuri, chiar dacă temporare,  prin care această creștere nu va agrava situția utilizatorilor casnici și noncasnici privind nivelului de sărăcie economică.   Ministrul Energiei, a anunțat la finalul ședinței de Guvern, că strategia privind plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale se extinde pentru a asigura protecția populației și mediului social – economic.

Conform variantei finale a OUG, plafonul până la care se primesc compensări pentru energia electrică se micșorează, de la 300 kWh pentru fiecare lună, la 255 kWh / lună.

Pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 -31 august 2023, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:
a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv;
b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh.
c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal.
d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale;
e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice;
f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) și e) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:
a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici;
b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică[1].

 

BIBLIOGRAFIE:

[1] ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020